top of page

کالکتیو زن* زندگی آزادی

چگونه انقلاب کنیم؟

سخنرانان و مهمان‌هایی که به ما می‌پیوندند:

27-29.10.2023

 • روث گیلمور از محققین و چهره‌های جنبش الغای‌ زندان‌ها و سازمان‌دهی انقلابی

 • میثم آل‌مهدی سازمانده کارگری

 • اعظم بهرامی

 • Interventionistische Linke

 • Kjar

 • Afgactivist Collective

 • CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden (Kurdish Women's Office for Peace)

 • Staub zu Glitzer (Dust to Glitter)

 • Bewegungschule (Movement School)

 • European Alternative

 • Krankenhausbewegung

 • مادران آشتی کوردستان

 • Je-Co Creation

 • Ararat Collective

یکسال از انقلاب ژینا- چگونه می خواهیم خود را بیشتر سازماندهی کنیم؟

یک سال از قتل حکومتی ژینا امینی و قیام مردم از کوردستان و بلوچستان تا تهران و آذربایجان و گیلان و… می‌گذرد. جنبش ژینا اما مرزهای دولت/ملتی را درنوردید و در‌ مدتی کوتاه به یک جنبش فمینیستی فراملی تبدیل شد. 

در این یک سال بسیاری از افراد خارج از ایران در همراهی با افراد ساکن ایران خود را در قالب گروه‌ها و کلکتیوهای متعدد سازماندهی کردند. برای شنیده شدن صدای جنبش تلاش‌های مختلفی صورت گرفت. از اعتصابات و تحصن در مراکز شاخص سیاسی و اجتماعی تا برگزاری راهپیمایی‌ و تجمع‌ در شهرها و کشورهای مختلف، هر یک از ما اشکال گوناگونی از مقاومت را تجربه کردیم.

امروز، یعنی یک سال بعد از شروع جنبش ژینا، به نقطه‌‌ی سیاسی و تاریخی مهمی رسیده‌ایم، نقطه‌ای برای بازنگری و برنامه‌ریزی. جایی که باید از خود بپرسیم: چگونه می‌خواهیم به یک سازماندهی انقلابی دست پیدا کنیم؟

تغییر انقلابی مستلزم سازماندهی انقلابی است و سازمان‌دهی نیازمند برنامه‌ریزی است. جنبش‌ها برای کسب  موفقیت به استراتژی، تشکل‌یابی و برنامه‌ریزی نیاز دارند.

در همین راستا بازنگری نقادانه و جمعی استراتژی‌ها و چشم‌اندازها را ضروری دیدیم. لازم است که بار دیگر راه پیموده را بررسی کنیم و از خود بپرسیم:

در یک سال گذشته، چه دستاوردهایی داشته‌ایم؟ کدام نقاط را موفق می‌دانیم و استراتژی‌مان به چه تغییراتی نیاز دارد؟

چه شکل‌هایی از اعتراض را به کار بردیم و هر یک از این شکل‌ها چه تاثیری بر جنبش داشت؟  اصلاً دیاسپورا چطور و کجا می‌تواند به انقلاب ژینا کمک کند؟ آیا توانستیم توده‌های زیادی را از مردم در این سازماندهی شرکت دهیم؟ چگونه با یکدیگر کار کردیم؟ چه پیچیدگی‌ها و مشکلاتی را در همکاری‌هایمان تجربه کردیم؟ چطور با آن‌ها کنار آمدیم؟ چه نقاط ضعفی داشته ایم؟ کدام ضعف‌ها را ندیدیم؟ تا چه اندازه توانستیم همبستگی فراملی را تقویت کنیم؟ چطور می‌توانیم جنبش‌ را به سمت هرچه بیشتر فراملی‌‌تر شدن پیش ببریم؟ چگونه می‌توانیم مبارزات کارگران، زحمتکشان، زنان*، افراد کوییر و ترنس و ملل مختلف را بهم پیوند بزنیم؟ چطور می‌توان فراتر از هویت‌های گروهی و فردی برای یک زندگی با کرامت انسانی و عادلانه جنگید؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها قصد داریم به‌همراه جمعی از کنشگران، کلکتیوها و اعضای جامعه‌ی مدنی در برلین گرد هم آییم تا دانش و تجاربی را که از گذشته و در جریان رویداد‌ها و حوادث یکساله‌ی جنبش تجربه کرده‌ایم با هم به اشتراک بگذاریم.

این کنفرانس با سخنرانی روث ویلسون، یکی از بارزترین محققین و چهره‌های جنبش الغای‌ زندان‌ها و سازمان‌دهی انقلابی شروع می‌شود. در ادامه از گروه‌های مختلف جامعه‌ی مدنی برای برگزاری کارگاه‌ها و شرکت در پنل‌ها دعوت می کنیم.؛ کارگاه‌هایی نه برای آموزش به سبک معلم و شاگرد، بلکه برای گفت‌وگو و تعامل بین همه‌ی شرکت‌کنندگان؛ به صورتی که تنها وظیفه‌ی مجری‌گری بر عهده‌ی گردانندگان باشد.

1 سال پس از انقلاب ژینا - چگونه می خواهیم خود را بیشتر سازماندهی کنیم؟

یک سال از قتل حکومتی ژینا امینی و قیام مردم از کوردستان و بلوچستان تا تهران و آذربایجان و گیلان و… می‌گذرد. جنبش ژینا اما مرزهای دولت/ملتی را درنوردید و در‌ مدتی کوتاه به یک جنبش فمینیستی فراملی تبدیل شد. 

در این یک سال بسیاری از افراد خارج از ایران در همراهی با افراد ساکن ایران خود را در قالب گروه‌ها و کلکتیوهای متعدد سازماندهی کردند. برای شنیده شدن صدای جنبش تلاش‌های مختلفی صورت گرفت. از اعتصابات و تحصن در مراکز شاخص سیاسی و اجتماعی تا برگزاری راهپیمایی‌ و تجمع‌ در شهرها و کشورهای مختلف، هر یک از ما اشکال گوناگونی از مقاومت را تجربه کردیم.

امروز، یعنی یک سال بعد از شروع جنبش ژینا، به نقطه‌‌ی سیاسی و تاریخی مهمی رسیده‌ایم، نقطه‌ای برای بازنگری و برنامه‌ریزی. جایی که باید از خود بپرسیم: چگونه می‌خواهیم به یک سازماندهی انقلابی دست پیدا کنیم؟

تغییر انقلابی مستلزم سازماندهی انقلابی است و سازمان‌دهی نیازمند برنامه‌ریزی است. جنبش‌ها برای کسب  موفقیت به استراتژی، تشکل‌یابی و برنامه‌ریزی نیاز دارند.

در همین راستا بازنگری نقادانه و جمعی استراتژی‌ها و چشم‌اندازها را ضروری دیدیم. لازم است که بار دیگر راه پیموده را بررسی کنیم و از خود بپرسیم:

در یک سال گذشته، چه دستاوردهایی داشته‌ایم؟ کدام نقاط را موفق می‌دانیم و استراتژی‌مان به چه تغییراتی نیاز دارد؟

چه شکل‌هایی از اعتراض را به کار بردیم و هر یک از این شکل‌ها چه تاثیری بر جنبش داشت؟  اصلاً دیاسپورا چطور و کجا می‌تواند به انقلاب ژینا کمک کند؟ آیا توانستیم توده‌های زیادی را از مردم در این سازماندهی شرکت دهیم؟ چگونه با یکدیگر کار کردیم؟ چه پیچیدگی‌ها و مشکلاتی را در همکاری‌هایمان تجربه کردیم؟ چطور با آن‌ها کنار آمدیم؟ چه نقاط ضعفی داشته ایم؟ کدام ضعف‌ها را ندیدیم؟ تا چه اندازه توانستیم همبستگی فراملی را تقویت کنیم؟ چطور می‌توانیم جنبش‌ را به سمت هرچه بیشتر فراملی‌‌تر شدن پیش ببریم؟ چگونه می‌توانیم مبارزات کارگران، زحمتکشان، زنان*، افراد کوییر و ترنس و ملل مختلف را بهم پیوند بزنیم؟ چطور می‌توان فراتر از هویت‌های گروهی و فردی برای یک زندگی با کرامت انسانی و عادلانه جنگید؟


 

برای پاسخ به این پرسش‌ها قصد داریم به‌همراه جمعی از کنشگران، کلکتیوها و اعضای جامعه‌ی مدنی در برلین گرد هم آییم تا دانش و تجاربی را که از گذشته و در جریان رویداد‌ها و حوادث یکساله‌ی جنبش تجربه کرده‌ایم با هم به اشتراک بگذاریم.

این کنفرانس با سخنرانی روث ویلسون، یکی از بارزترین محققین و چهره‌های جنبش الغای‌ زندان‌ها و سازمان‌دهی انقلابی شروع می‌شود. در ادامه از گروه‌های مختلف جامعه‌ی مدنی برای برگزاری کارگاه‌ها و شرکت در پنل‌ها دعوت می کنیم.؛ کارگاه‌هایی نه برای آموزش به سبک معلم و شاگرد، بلکه برای گفت‌وگو و تعامل بین همه‌ی شرکت‌کنندگان؛ به صورتی که تنها وظیفه‌ی مجری‌گری بر عهده‌ی گردانندگان باشد.

سخنرانان و مهمان‌هایی که به ما می‌پیوندند:

27-29.10.2023

 • روث گیلمور محققین و چهره‌های جنبش الغای‌ زندان‌ها و سازمان‌دهی انقلابی)

 • میثم آل‌مهدی سازمانده کارگری

 • اعظم بهرامی

 • Interventionistische Linke

 • Kjar

 • Afgactivist Collective

 • CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden (Kurdish Women's Office for Peace)

 • Staub zu Glitzer (Dust to Glitter)

 • Bewegungschule (Movement School)

 • European Alternative

 • Krankenhausbewegung

 • مادران آشتی کوردستان

 • Je-Co Creation

 • Ararat Collective

       و گروه‌های دیگر.

سخنران

روث ویلسون گیلمور

 از محققین و چهره‌های جنبش الغای‌ زندان‌ها و سازمان‌دهی انقلابی

موضوعات پنل‌ها

پنل 2:

چطور می‌توان انقلاب را از در خارج از مرزهای سیاسی/جغرافیایی و از دور حمایت کرد؟

با حضور کنشگرانی از فلسطین، سودان، سوریه و کوردستان

پنل 1: 

چگونه مبارزات مختلف را به هم پیوند بزنیم؟ 

با حضور نمایندگانی از کنشگران، دادخواهان و اعضای جامعه‌ی مدنی در ملل مختلف

کارگاه های آموزشی

 • در این کارگاه به طور ویژه به بررسی اشکال اعتراضی ماه‌های گذشته و گردآوری و تحلیل مزایا و معایب رویکردهای مختلف از تجربیات عملی می پردازیم. از تظاهرات گرفته تا تحصن، بررسی خواهیم کرد که کدام روش‌ها واقعاً موثر بوده‌اند، کدام رویکردها اهداف ما را با موفقیت پیش برده‌اند ، کدام رویکردها موفق نبوده اند و چرا. بعلاوه راجع به این صحبت می‌کنیم که کدام از این اشکال فعالیت های آینده‌ی ما را بهتر و منسجم‌تر شکل می‌دهند.

 • این کارگاه برای کسانی طراحی شده است که به تشکیل گروه، نهاد، کالکتیو یا اتحادیه‌ علاقه دارند، اما از چگونگی تشکیل و سازماندهی این گروه‌ها اطلاع زیادی ندارند. در این کارگاه با همدیگر به این می پردازیم که شفافیت در کار سیاسی چگونه در عمل محقق می شود، اصول کار سیاسی پایدار چیست و در همین راستا، چه چالش‌هایی ممکن است در مسیر ما قرار بگیرند.

 • در حالی که از یک سو جمهوری اسلامی به روش های مختلف دست به سرکوب بی‌وقفه‌ی این انقلاب زده و از سوی دیگر، نیروهای راست و ملی‌گرا در جریان این جنبش نفوذ می‌کنند، گروه‌های چپ و فمینیست شاهد اختلافات و درگیری‌هایی در درون حلقه‌های خود هستند.

  این درگیری‌ها اغلب منجر به چالش هایی در سازمان‌یابی یا کار گروهی می شود. چگونه می توانیم این درگیری‌های داخلی را مدیریت کنیم؟ چگونه می‌توانیم بدون توسل به کنسل، حذف یا بایکوت, به طور سازنده به مشکلات رسیدگی کنیم؟ و مهم‌تر از همه، عدالت ترمیمی چطور در عمل نیز به دست می آید؟

 • چگونه می‌توانیم به عنوان بخشی از یک جنبش، قدرت‌ها و منابع خود را گرد هم بیاوریم؟ به چه روشی می توانیم با یکدیگر همکاری کنیم؟ همکاری استراتژیک به چه معناست؟ موضع‌گیری ما در برابر دولت یا سازمان‌های دولتی چیست؟ سازمان‌های غیرانتفاعی ثبت‌شده چطور؟ چگونه می‌توانیم بدون به خطر انداختن خودمختاری جنبش به طور جمعی فشار بین‌المللی را بر حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنیم؟

 • ساختار‌های قدرت فقط محدود به خانه و خیابان نیستند. بلکه حتی در فضاهای مبارزه سیاسی نیز به وضوح دیده می‌شوند: چه کسی می‌تواند در جلسات عمومی شرکت کند و چه کسی باید از کودکان خود مراقبت کند؟ چه کسی خانه‌ی ثابتی دارد و چه کسی در جست‌وجوی خانه فرصت مشارکت را از دست می‌دهد؟ چه کسی چندین شغل دارد و در کنار کار مزدی فرصتی برای رسیدن به کار سیاسی ندارد؟ فضاهای سیاسی اساساً برای چه کسانی قابل دسترسی هستند؟ زبانی که توسط اکثریت جمع صحبت میشود چیست و مخاطبان چه کسانی هستند؟ همه‌ی این عوامل فضاهای سیاسی را برای بسیاری از اعضای دیاسپورا غیرممکن می کند. در این کارگاه قصد داریم به صراحت به این سوالات بپردازیم: چگونه می‌توانیم مشارکت سیاسی را از انحصارگرایی خارج و آن را از یک "امتیاز" به حق تبدیل کنیم؟ چگونه می‌توانیم فعالانه با ساختار طبقاتی در فضاهای سیاسی مبارزه کنیم؟ چطور می‌توانیم با ایجاد شبکه‌های همبستگی مدنی، مشارکت را برای همه ممکن کنیم؟

ثبت‌نام

October 28, 2023

Dinner

16:00

October 28, 2023

After Conference Gathering

16:00

October 28, 2023

Workshop 5: Mass Mobilization and Participation for all

Deutsche Wohnen & Co. enteignen, Krankenhausbewegung, European Alternative

16:00

October 28, 2023

Workshop 4: Building Strategic networks of Solidarity

Staub zu Glitzer Kollektiv, Interventionistische Linke Berlin, Democratic Platform of Iran

16:00

October 28, 2023

Workshop 3: Conflicts with owns community, Transformative Justice

Bewegungsschule

16:00

October 28, 2023

Workshop 2: How to start organizing

Kali Feminist, Stareh Dolati, Mazdak Azar

16:00

October 28, 2023

Workshop 1: Forms of action and Protest

Je Co Creation, Zora Berlin, Lützi Bleibt

16:00

October 28, 2023

Break

16:00

October 28, 2023

Workshop 5: Mass Mobilization and Participation for all

Deutsche Wohnen & Co. enteignen, Krankenhausbewegung, European Alternative

16:00

October 28, 2023

Workshop 4: Building Strategic networks of Solidarity

Staub zu Glitzer Kollektiv, Interventionistische Linke Berlin, Democratic Platform of Iran

16:00

October 28, 2023

Workshop 3: Conflicts with owns community, Transformative Justice

Bewegungsschule

16:00

October 28, 2023

Workshop 2: How to start organizing

Kali Feminist, Stareh Dolati, Mazdak Azar

16:00

16:00

Arrival + Reigstration

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

16:00

16:00

Arrival + Reigstration

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

16:00

16:00

Arrival + Reigstration

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

16:00

16:00

Arrival + Reigstration

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

16:00

ثبت‌نام

آیا شما علاقه مند به شرکت هستید؟

لطفا برای ثبت نام از فرم زیر استفاده کنید:

JIN*

*زینه

کادین*

*قادین

MUJER*

*المرأة

ثبت‌نام

ثبت‌نام

ثبت‌نام

October 27, 2023

Arrival, Registration

October 27, 2023 at 12:00:00 AM

October 27, 2023

Keynote: Organizing changes

Ruth Wilson Gilmore

October 27, 2023 at 12:00:00 AM

October 27, 2023

Panel 1:
Inside Iran, organizing different

Fatemeh Goftari (Reconciliation Mothers of Kurdistan), Mansoureh Behkish (Khavaran), Somaye Karegar, Azam Bahrami

October 27, 2023 at 12:00:00 AM

October 27, 2023

Dinner

October 27, 2023 at 12:00:00 AM

bottom of page