top of page

کالکتیو زن* زندگی آزادی

ما مجموعه‌ای از ایرانیان در دیاسپورا هستیم که روی ژن* ژیان ئازادی کار می‌کنیم. تظاهرات برگزار می‌کنیم،مقاله می‌نویسیم،سازمان می‌دیم ، روی اینترنت آزاد کار میکنیم و به فعالانی که در تبعید هستند کمک می‌کنیم

JIN*

*زن

*ژن

*جنین

FEMME*

*المرأة

سال انقلاب ژینا: چگونه می خواهیم خود را بیشتر سازماندهی کنیم؟

یک سال از قتل جینا امینی و قیام مردم کردستان، ایران و دیاسپورا می گذرد. در طول این مدت، مجموعه ها، ابتکارات و اتحادیه های متعددی خود را سازماندهی کرده اند. مردم از طریق اعتصابات عمومی، تظاهرات، تحصن و نافرمانی مدنی روزانه، در برابر نظام ظلم مقاومت کرده اند. یک سال بعد، ما به مقطع حساسی رسیده‌ایم که باید تامل کنیم و از خود بپرسیم: چگونه می‌خواهیم بیشتر سازماندهی کنیم؟

انقلاب مستلزم بسیج و سازماندهی است که هر دو نیازمند استراتژی است. هدف ما با هم این است که استراتژی های بالقوه برای مبارزه سیاسی جمعی خود را در نظر بگیریم و همزمان مبارزات مختلف را به هم متصل کنیم. بیایید با هم مرور کنیم: تاکنون چه دستاوردهایی داشته ایم؟ چه چیزی به ویژه موفق بوده است، و کجا باید استراتژی خود را تغییر دهیم؟ کدام اشکال اعتراض انتخاب شده است؟ چه تاثیری داشته اند؟ کدام گروه ها با چه ظرفیتی درگیر بودند؟ چه تضادهایی به وجود آمده است و چگونه به آنها رسیدگی کرده ایم؟ نقاط ضعف و نقاط کور ما چه بود؟ تا چه اندازه توانسته‌ایم جنبشی بین‌المللی را تقویت کنیم و چگونه می‌توانیم به عملکرد فراملی دست یابیم؟ چگونه می توانیم مبارزات را به هم پیوند دهیم و فراتر از مرزهای ملی برای زندگی بهتر و عادلانه تر برای همه مبارزه کنیم؟ چگونه می توانیم توده ها را بسیج کنیم و چگونه می توانیم به هدف خود - انقلاب - برسیم؟

اکنون، ما خود را در برهه‌ای حساس می‌بینیم و به این فکر می‌کنیم که چگونه به سازماندهی برچیدن این سیستم عمیقاً استثمارگر، نژادپرست، زن‌ستیز، عجیب‌هراسی، ضد فقرا و ضد بشری ادامه دهیم. هدف ما دستیابی به یک انقلاب لغوی است که منجر به تغییر واقعی شود تا سیستم دیگری از سرکوب و استثمار.

سخنرانی‌های اصلی با حضور روث گیلمور و شما (البته اگر دعوت ما را بپذیرید) غنی‌تر می‌شود که چشم‌اندازی لغو و مبارزه‌طلبی طبقاتی را از جنبش‌های دیگر ارائه خواهید داد. در میزگردها، از ابتکارات و سازمان‌های مردمی دعوت می‌شود تا درباره کارهای خود در ارتباط با ایران و کردستان بحث و تبادل نظر کنند. کارگاه ها تبادلات سازنده و مشارکتی را تسهیل خواهند کرد. ما آرزو داریم از یکدیگر بیاموزیم، با هم رشد کنیم و استراتژی‌های مشترک جدید تدوین کنیم.

این کنفرانس همچنین شامل میزگردها و کارگاه های آموزشی خواهد بود که توسط سایر گروه های مردمی درگیر در انقلاب جینا تسهیل می شود. این جلسات به عنوان بستری برای تبادل نظر سازنده در مورد مقاومت گذشته مرتبط با کار در ایران، بلوچستان و کردستان خواهد بود.

برنامه‌ی آتی

JIN*

*زینه

کادین*

*قادین

MUJER*

*المرأة

bottom of page